Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w domu jednorodzinnym

  • Ściany
  • 31 stycznia 2020
  • Przez ZH
  • 2203
  • 0
Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w domu jednorodzinnym

Przepisy prawa budowlanego określają, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości (w tym: domu jednorodzinnego) musi przeprowadzić kontrolę instalacji elektrycznych raz na 5 lat. Wypełnianie tego obowiązku ma ochronić mieszkańców domu przed ryzykiem wystąpienia pożaru lub porażenia prądem, do których w wielu przypadkach dochodzi wskutek wadliwie działającej, przestarzałej instalacji elektrycznej.

 

Przegląd instalacji elektrycznej a ubezpieczenie nieruchomości

Przepisy, które regulują konieczność odbywania okresowego przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym to Prawo Budowlane Rozdział VI, Art. 62 ust. 1 pkt.2. Podporządkowanie się tym przepisom jest istotnym elementem wypełniania obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości wynikających z umów na ubezpieczenie nieruchomości. Inaczej mówiąc: jeśli mamy ubezpieczenie domu, którego przedmiotem jest np. ochrona przed skutkami pożaru, to warunkiem zrealizowania świadczeń przez ubezpieczyciela będzie to, czy w naszym domu został zrealizowany w terminie przegląd instalacji elektrycznej. Pomiary elektryczne może przeprowadzać tylko kwalifikowany elektryk z uprawnieniami do dokonywania przeglądów kontrolno-pomiarowych.

 

Na czym polegają pomiary instalacji elektrycznej?

W czasie przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym, w pierwszej kolejności dokonuje się ogólnej oceny stanu instalacji oraz zabudowanych urządzeń elektrycznych. Osoba sprawdzająca weryfikuje przede wszystkim, czy osłony i obudowy sprzętów są kompletne. Następnie, przechodzi do pomiarów rezystancji izolacji zastosowanej w kablach i przewodach oraz pomiarów ciągłości przewodu PE. Pomiary elektryczne obejmują również uziomy (instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze), wyłączniki różnicowo-prądowe oraz pętle zwarciowe.

 

Takie pomiary instalacji elektrycznej mają na celu wykazanie, czy przewody nie są przeciążone oraz czy istnieje ryzyko porażenia prądem mieszkańców. Na tym etapie dochodzi też do oceny, czy instalacja generuje zagrożenie pożarowe.

 

Protokół z przeglądu instalacji elektrycznej

Po zakończeniu przeglądu, właściciel domu jednorodzinnego otrzymuje protokół z wykonanych pomiarów. W protokole znajdują się dokładne informacje o stanie instalacji elektrycznej. Dokument należy okazać przy kolejnym przeglądzie.

 

Dodaj komentarz