Jak wykonać fundamenty domu bez piwnic?

Jak wykonać fundamenty domu bez piwnic?

Fundamenty domu, stanowią podstawę budowli murowanych. Spośród wszystkich elementów konstrukcyjnych, to fundamenty domu są najbardziej obciążone, przez co muszą być idealnie dopasowane. Aby określić parametry fundamentu, należy wziąć pod uwagę wielkość budynku (liczbę kondygnacji), materiały budowalane i ich rodzaj, technologię stosowaną podczas budowy, a także rodzaj gruntu na placu budowy. Jeżeli chodzi o grunt pod fundamenty, to zdecydowanie łatwiej wznosi się fundamenty na żwirach, piaskach, aniżeli podkładach słabszej wytrzymałości typu torf.

Głębokość posadowienia fundamentów


Domy posadawia się na głębokość poniżej obszaru przemarzania, który w naszym kraju jest szeroko zróżnicowany. We wschodniej i centralnej Polsce stanowi wielkość od 1 do 1,2 m w głąb ziemi, a w zachodniej części kraju 0,8 metra. Z kolei na terenach Suwałk, fundamenty domu posadawia się na głębokości nawet 1,4 metra. Powyższy rodzaj prowadzenia budowy dotyczy głównie gruntów wysadzeniowych (nasypowych) tj. torfu. Grunt pod fundamenty, na którym występuje gruby piasek i żwir, posadawia się 0, 5-0,6 m poniżej poziomu gruntu danego obszaru.

Ława i ściany fundamentowe


Podczas budowy domów jednorodzinnych, każdy fundament wykonuje się z dwóch części tj. ławy oraz ściany fundamentowej. Ława fundamentowa to pozioma belka, która najczęściej wykonana jest z betonu i może być podparta np. zbrojeniem. Ława odporna jest na siły ściskania i rozciągania, przez co możemy uniknąć pęknięcia fundamentu. Parametr szerokości ław jest różnorodny i zależy od rodzaju obciążeń. Przykładowo ławy utworzone pod ściany nośne są większe, ze względu na większe obciążenie wspartych na nich stropów i dachów. Z kolei ściany fundamentowe, znajdują się na opisywanych wyżej ławach. Ściany te są podparciem dla tzw. ścian nadziemia. Podczas budowy domów niepodpiwniczonych ściany fundamentowe po obu stronach podsypane są ziemią, przez co nacisk gruntu się równoważy i dzięki temu nie jest konieczne zbrojenie.

Betonowanie ław fundamentowych


Do betonowania ław używa się betonu towarowego pochodzącego z wytwórni. Beton należy poukładać w wykopie albo deskowaniu za pomocą odpowiednich pomp. Beton do ław oraz ścian powinien być wodoszczelny, ponieważ jest nieco bardziej odporny na wilgoć, przez co ma podwyższoną trwałość. Specjaliści polecają betonowanie w deskowaniu ze względu na uzyskanie wyższej jakości ław. Z kolei niezależnie od użytego sposobu betonowania, warto zwrócić uwagę na prawidłowe zagęszczenie betonu, aby uniknąć efektu związanego z jego szybkim wysychaniem.

Materiały do wykonania ścian fundamentowych


Spośród materiałów służących do wykonania ścian fundamentowych wyróżniamy: bloczki betonowe i keramzytobetonowe, cegły ceramiczne, kamienie, bloczki silikatowe, bloczki z betonu komórkowego oraz pustaki z ceramiki poryzowanej. Niezależnie od wybranej technologii, warto kupić je przed rozpoczęciem prac i przechowywać na zadaszonym terenie. Niezbędna także jest zaprawa, którą wypełnimy spoiny poziome i pionowe. Nad ziemią używa się zaprawy cementowo-wapiennej, która ma dużo lepszą urabialność. Mieszanki gotowe nie wymagają dodatku wapnia, ponieważ - ze względu na inne składniki obecne w zaprawie - są odpowiednio plastyczne.

Ocieplenie fundamentów


Ciepło fundamentów ucieka w stronę ziemi, dlatego niezbędna jest termoizolacja fundamentów. Poprzez prawidłowe ocieplenie fundamentów rozumie się otoczenie domu ciągłą powłoką izolacji, w sposób eliminujący mostki termiczne. Ocieplenie obwodowe polega na ułożeniu grubej warstwy izolacji o szerokości minimum 1 m bezpośrednio przy fundamencie. Ocieplenie fundamentu w połączeniu z termoizolacją ścian efektywnie zatrzymuje ciepło w domu.

Dodaj komentarz